I can fly....sometimes

Sopor Aeternus-Hades "Pluton"

8. února 2008 v 18:05 |  Oblíbemé mp3
I dreamt that I was lying on the bottom of the dark and never-ending sea, on a bed that my dead lover was preparing with his own skeleton for me ...
Snil jsem že ležím na dně temna a nikdy nekončícího moře, na posteli která připravila mého mrtvého milence s jeho kostrou pro mě…
("...bring us a goat and we'll show you the way straight through the realm of the fallen and slain ...")
("...přinesla nás koza a my tě doprovodili na cestu přímo skrz říši padlých a zavražděných ...")
I sensed the wretched spectres of the drowned staring across from some distant shore, and in my sadness I drew closer, to condole and somewhat to implore...
Cítil jsem ubohý přízrak ponořený hleděním na druhou stranu nějakého vzdáleného břehu a v mém smutku jsem se táhnul blíž abych soucítil a trochu žadonil…

I'm like the doubtful kiss of a corpse or maybe the kiss of an ancient stone. Yes, it's like kissing some marble statue that has neither warmth nor life of its own...
Mám rád nejistý polibek mrtvoly nebo snad polibek starého kamene. Ano mám rád líbání mramorové sochy která vůbec nehřeje ani sama nežije…
("...down, further down, where the gloom becomes sound, onto the cell where your love might be found ...")
("...dole daleko dole, kde šero přichází hlaholit, až ke kobce kde tvoje láska by mohla být nalezena...")
COVER THE MIRRORS, FRAGILE HAS DIED, LEAVING BUT A STARLESS RUIN BEHIND! SHATTER THE MIRRORS, SO THAT HE CAN NEVER BE CALLED BACK FROM THE BLESSED SILENCE OF HIS SCARED VAULT ...
ZAKRYJTE ZRCADLA, SLABÝ ZEMŘE, OPUSTÍ ALE BEZHVĚZDNOU ZÁHUBU! ROZBIJTE ZRCADLA TAK ŽE NEBUDE MOCT NIKDY ZAVOLAT TEMNOTU Z PROKLETÉHO TICHA Z JEHO VYLEKANÉ HROBKY…
No, no, no...- put an end to the show! I am going back to the land where the bone-flowers grow, to "the wild, weird clime that lies, sublime, out of Space and out of Time" ...
Né ne ne…-dej konec slávě! Jdu zpátky na zem kde kosti- kytky rostou v zuřivé podivné klima které lže, posvátný, kromě vesmíru a času"…

See the shape, but can't see through, no-one can ever hate me as well as I do. Know when to throw a laugh, know how to force a smile, whatever the intention ...- I'm such a "friendly" lie!
Vidíte tvář, ale nemůžete vidět skrz, nikdo mě nenávidí tak dobře jako já sám. Víte kdy nahodit smích, víte jak přinutit úsměv, jakýkoli záměr…-Jsem jen kamarádský lež!

("...bring us only this goat and we'll lead you to him, it shall open the gates, so we can sneak you in...")
("...přinesla nás pouze tato koza položíme tě k němu, otevře to brány, tak můžeme k tobě vklouznout...")

"Bring us a goat and we'll show you the way straight through the realm of the fallen and slain. Down, further down, where the gloom becomes sound, onto the cell, where your love might be found ... Bring us only this goat and we'll lead you to him, it will open the gates, so we can sneak you in. Oh, it's cold and so dark here, and you must keep in mind, no-one can get you out, if you overstep time...!"
"Přinesla nás koza a my tě doprovodili na cestu přímo skrz říši padlých a zavražděných. Dole daleko dole, kde šero přichází hlaholit, až ke kobce kde tvoje láska by mohla být nalezena. Přinesla nás pouze tato koza položíme tě k němu, otevře to brány, tak můžeme k tobě vklouznout. Óoo je tu tak chladno a temno, a ty musíš vydržet na mysli, ne každý tě může dostat, když vykročíš včas…!"
Anna Varney Cantodea, kromě toho, že dělá skvělou hudbu (ano, já ani nikdo jiný neví jestli to je muž nebo žena. Původně to byl muž ale díky neustálým stavům smutku, strachu a kvůli dlouhodobým vážným onemocněním, díky kterému na čas oslepnul v sobě objevil transpohlavní bystost Annu, takže v nynější době se označuje jako (s)he male- ženomuž ) Anna je hlavním představitelem skupiny Soport Aeternus and Ensemble of Shadows, která patří ke špičce evropské Dark Wave scény. Poslední album se jmenuje "Les Fleurs Du Mal", Anna dělá opravdu specifickou hudbu, kterou stojí za to si poslechnout.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.